Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6807/4Darrera versió: 26.07.2017

Títol

'cap' o 'cap a'? 

Nova gramàtica 

Resposta

La preposició cap a, o cap en alguns casos, expressa l'orientació o la direcció d'un moviment. També pot expressar una aproximació que pot ser espacial, temporal o de quantitat. Per exemple:

Gireu cap a la dreta.
Podeu venir a berenar cap a les sis. 
En aquesta ampolla hi caben cap a dos litres.

Ara bé, amb valor de direcció la preposició cap a es redueix a cap davant d'aquelles expressions que en altres contextos s'usen sense la preposició a. Són els casos següents:

  • els adverbis demostratius aquí, ací, allà, allí. Per exemple: Vine cap aquí, que et pentino
  • preposicions i adverbis de relació espacial: amunt, avall, endavant, endarrere, etc. Per exemple: Seu bé i mira cap endavant.

En canvi, és opcional elidir la preposició a en els contextos següents:

  • davant de l'interrogatiu i relatiu on. Per exemple: Cap (a) on és el poble més pròxim?
  • davant de l'adverbi baix i les preposicions dalt i dins/dintre. Per exemple: Passeu cap (a) dins.

Finalment, cal indicar que quan la preposició cap a va seguida dels demostratius aquestaqueix aquell, es pot evitar la confluència de les dues vocals a substituint la preposició a per en, o bé elidint-la. Per exemple: 

Aneu cap a aquella parada de metro. 
Aneu cap aquella parada de metro. 
Aneu cap en aquella parada de metro.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi

Fitxes relacionades

Abreviacions