Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

apèndix

1 1 m. [LC] Cosa afegida, adjuntada, a una altra de la qual és com una part accessòria, subsidiària, com una prolongació.
1 2 m. [AF] [BB] [LC] Text afegit a una obra, que no en constitueix una part essencial, com un cos de notes explicatives, una bibliografia o uns documents justificatius. És més interessant l'apèndix que el cos del llibre.
2 1 m. [BI] [LC] En biol., òrgan o membre subordinat o subsidiari.
2 2 [BI] [MD] [ZOA] apèndix vermiforme [o apèndix cecal] Apèndix intestinal de la majoria dels mamífers, situat al fons del cec, del qual constitueix com una prolongació, de forma tubular i sinuosa, tancat en el seu extrem distal.
2 3 [MD] apèndix xifoide Cartílag de l'extremitat inferior de l'estern.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions