Resultats de la cerca bsica: 42

Ortografia catalana
11. Les lletres. LA LLETRA X
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
euxantina, contrasta amb la pronncia fricativa de clix, pixar, Xixona (?2.6.7.2c), o disbauxa, nauxer, rauxa (?2.6.7.2d). 85 Les lletres b) Entre vocal i consonant: ambidextre, buxbaumial, dextrina, xtasi, inexpert, juxtaposar, sextant, txtil, textura; foxtrot, Oxford. Quan la x ocorre darrere i [...]
12. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
llegtima 'porci d'una herncia'), llet (lctic, lactncia), lletra (cf. literal, literari, literatura), 43 Les lletres llibre, llibresc (cf. librari), lliure (cf. liberal ?al costat de lliberal?, liberalisme, libr rim), llum (cf. lumnic, luminescncia), lluna (cf. lunar), Llull (cf. lulli). Notem [...]
13. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
'fulla': afille, clorofilla ? -fil, -flia 'afecte': biblifila, zooflia ? gall(o)- : gallicisme, gallorom ? mill(i)- 'mil': millenari, millsim ? mi l, miler, milenar 45 Les lletres QUADRE 13 (Continuaci) Distribuci de les grafies l i ll L L L EN DERIVATS CULTES DE RADICALS ACABATS EN [...]
14. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En mots patrimonials, tots dos sons laterals, [ ? ] i [l], es geminen en una srie de casos, i llavors s'escriuen amb les grafies tll i tl. La grafia tll representa el so [ ?? ]: ametlla, batlle, espatlla, motlle, motllura, rotllo, vetlla; Rotllan (antropnim), Batllori, Cotlliure (per Bell - lloc [...]
15. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les grafies amb qu s'escriuen els sons nasals sn m, n o ny, tal com es pot veure en el quadre 25. 79 Les lletres QUADRE 25 Les grafies dels sons nasals SO GRAFIA EXEMPLES [m] m magre, mas, meu, mirar; cama, dimoni, home, premi, tumult; forma, pulm, ritme; colom, lligam, rem; Manel, Marta, Adam [...]
16. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
nnber, Monnars, Vilanna (topnims). 81 Les lletres El grup nn se simplifica en alguns manlleus com escner, espinquer, tenis (i tenista, fron-tenis), xeiene, i en alguns cultismes com britnic, Anbal, Apenins, Pelopons. Cal tenir present que determinats mots pronunciats habitualment amb [nn] s'escriuen amb [...]
17. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
corresponen als sons sonors ([b], [d] i [g]) tamb s'usen per a les variants aproximants ([ ? ], [], [ ? ]) que els oclusius sonors tenen en determinats contextos, principalment intervoclics, i que no tenen incidn-cia ortogrfica: o[ ? ]ert, i[]ea, a[ ? ]afar. 67 Les lletres Les consonants oclusives no [...]
18. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Cabdet. d) En interior de mot, a final de sllaba s'escriu p davant de t, c, s i n, i s'escriu b davant de d: abrupte, acceptar, adoptar, baptisme, ceptre, cripta, concepte, escriptor, recepta, repte, rptil, ruptura, voluptus, Nept, Egipte; corrupci, descripci, egipci, 69 Les lletres erupci [...]
19. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
de b i v tenint en compte els aspectes descrits. 71 Les lletres QUADRE 23 Distribuci de les grafies b i v a inici i a final de sllaba B V A INICI DE SL LABA ? Davant l, r: blanc, moble, brut, arbre ? Davant m: combat, tamb ? Davant vocal, si b alterna amb p entre mots d'una mateixa [...]
20. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
perdut (cf. perduda), salut (cf. saludar). Notem especialment els noms femenins acabats en -tat o -dat (possibilitat, qualitat, realitat, seguretat; bondat, claredat). 73 Les lletres En canvi, per raons etimolgiques, s'escriu d en el mot fred, i en alguns mots aguts de formaci culta o procedents [...]
Pgines  2 / 5 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  Segent >>