Resultats de la cerca bsica: 42

Ortografia catalana
21. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
les vocals a, o i u, i davant consonant: gat, govern, gust, glop, groc, grup, agl, engolir, jugar, malgrat, ning, segle, segon, cega, antiga, carrega, 75 Les lletres carrego, Gregori, Griselda, Olga, Gallifa, Garona, Gurri, Berga, Congost, Noruega, Bigorra, Ligria. Notem les grafies dels diftongs [...]
22. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
SONORES) A FINAL DE MOT, DARRERE VOCAL TONA O CONSONANT ? S'escriu p, t, c, en els mots que presenten aquestes lletres en les formes flexives o en els derivats: prncep (principat), serp (serpentina); crdit (creditor), vent (ventada); nic (nica), tronc (entroncar) ? S'escriu t: ? En els gerundis [...]
23. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El so rtic bategant [ ? ] s'escriu invariablement r, mentre que el so rtic vibrant [r] es representa mitjanant r a inici de mot o darrere de consonant, i mitjan-ant el dgraf rr entre vocals, com mostra el quadre 11. 40 2.4.2 QUADRE 11 Les grafies dels sons rtics SONS GRAFIA EXEMPLES [ ? ] r a [...]
24. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, irre-verent, irrompible. b) El mot erradicar i derivats (erradicaci, erradicatiu). 41 Les lletres Notem, per, amb r, erosi, erupci o erumpent ('que brota o neix rompent'), cultismes tamb formats amb el prefix histric e- (variant de ex-), per que, a diferncia de erradicar, es pronuncien amb [ ? ] i [...]
25. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Tamb s'escriuen amb r final, que s'emmudeix a la major part del domini catal, un bon nombre de mots polisllabs patrimonials: a) Tots els infinitius, llevat dels que terminen en -re: comptar, portar, menjar, comenar, anar; haver, poder, saber, valer, voler; conixer, crixer, empnyer, sser, p [...]
26. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Taixkent x guix, pixar, rauxa, tix; Bixquert, Flix, Xixona, Quixot tx txec, botx, metxa, despatx; Meritxell, Felanitx, Urtx [? t?? ?] ig boig, maig, puig, safareig; Beniarbeig, Puigcerd g desig, llig, migdia; Molig 47 Les lletres Ateses les diferncies existents entre els diferents parlars catalans, a [...]
27. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons fricatius labiodentals [v] i [f?]: v i f Els sons fricatius labiodentals sonor [v] i sord [f ] s'escriuen amb v i f, respecti-vament, tal com es pot veure en el quadre 15. QUADRE 15 Distribuci de les grafies dels sons fricatius labiodentals [v] i [f ]: v i f V F valer, vi, volt [...]
28. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, senzill; Quirze, Belzebub, Alzira, Pilz, la Salzadella, Zanzbar. S'escriuen, per, amb s els derivats i compostos de dins, fons i menys, i els deri-vats amb el prefix trans-: endinsar, endinsament; enfonsar, enfonsada; menysestimar; 49 Les lletres transacci, transatlntic, transent, transigir [...]
29. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
; Puol, Nia 51 Les lletres QUADRE 17 (Continuaci) Distribuci de les grafies del so fricatiu alveolar sord [s]: s, ss, c i S SS C (DAVANT E , I ) (DAVANT A, O , U ) ENTRE CONSONANT I VOCAL absurd, cursa, dansa, molsa, tensi; Tarsici, Consol; Balansat, Marsella ? En els mots comenats per sotso [...]
30. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
]igen. II.? S'escriu x, pronunciat [ks], en mots lxic, luxe, mxim, xid, proxeneta, prxim, nexi, flexi; mixt, text; exclusi, excursi, com asfxia, axioma, fix, fixar, galxia, sexe, sintaxi, taxa, taxi; complexi, con-expedici, explicar, explotar, expressar, 57 Les lletres exquisit, xtasi [...]
Pgines  3 / 5 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  Segent >>