Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7939/2Darrera versió: 18.03.2021

Títol

Pronúncia dels mots altre, nosaltres, vosaltres 

Emmudiment de la ela a l'interior de mot 

Resposta

En alguns parlars, espontàniament, s'emmudeix la l de l'indefinit altre (altra, altres) i dels pronoms nosaltres i vosaltres:

altre (pronunciat sense ela: atre)
nosaltres (pronunciat sense ela: nosatres)
vosaltres (pronunciat sense ela: vosatres)

Aquest emmudiment s'evita en els registres formals.


 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Abreviacions