Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

acabar

v tr
1 [enllestir] acabar, terminar. Acabar els estudis, terminar los estudios.
2 [perfer] acabar, terminar, dar cabo a. Acabar un vestit, acabar un traje.
3 [exhaurir] acabar, agotar. Ja han acabat el vi, ya han acabado el vino.
4 acabar-ne [treure'n profit] sacar provecho. De tot això, no n'acabaràs res, de todo esto no sacarás ningún provecho.

v intr
5 [arribar a la seva fi] acabar, acabarse pron, terminar. La vida acabà per a ell, la vida acabó para él.
6 [tenir fi] acabar, terminar. Aquesta platja no acaba mai, esta playa no acaba nunca.
7 [ésser terminat] acabar, terminar. Acabar un vers en hiat, acabar un verso en hiato.
8 acabar amb algú de fer alguna cosa convenir con uno en hacer algo.
9 acabar bé acabar bien (o en bien).
10 acabar de estar a punto de, faltar poco para. Som-hi, que ja acabem d'arribar, vamos, que ya estamos a punto de llegar.
11 acabar de acabar de. Acaba de marxar, acaba de salir.
12 acabar en acabar en.
13 acabar malament acabar mal (o en mal).
14 acabar per [seguit d'inf] acabar por. Si insisteixes, acabarà per confessar, si insistes, acabará por confesar.
15 no acabar de [amb inf] no acabar de.
16 per acabar por último, como remate.

v pron
17 acabarse, terminarse. No s'ha acabat el berenar, no se ha acabado la merienda.
18 no poder-se (o no saber-se) acabar una cosa [estranyar-se'n granment] no poderse creer una cosa. No s'ho sap acabar, no se lo puede creer.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions