Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

desastrado -da

adj
1 [desali˝ado] malforjat -ada, malgirbat -ada, malfaixat -ada, malrobat -ada.
2 [descuidado] ronyˇs -osa, brut -a, fastigˇs -osa. Lleva unos zapatos desastrados, duu unes sabates ronyoses.
3 p fr [desgraciado] malastruc -uga, malaurat -ada, desastrat -ada.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions