Resultats de la cerca bàsica: 1

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. Traducció de textos jurídics: gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
En la traducció al català de textos jurídics normatius s'han de tenir en compte els principis generals d'estil que caracteritzen el llenguatge jurídic català (claredat, precisió, senzillesa, etc.). El gerundi expressa, en oracions compostes, una acció anterior o simultània a l'acció que expressa [...]