Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

fil

1 filat. Una fàbrica de filats.
filots, manyoc de fils embullats, emprat per a netejar les màquines, etc.
llinyol, fil de sabater.
llinyola, fil gruixut impregnat d'un tint, que serveix per a senyalar una recta, usat pels pintors, fusters, etc.
filàstica, per fer caps i cordes emprats pels mariners.
filassa, fil de cànem, etc., filat a un cap i destinat a ésser teixit o retort.
filagarsa, penjarella de fils.
filament, cos filiforme. El filament d'una bombeta elèctrica.
bri. Un bri de seda.
estam, fil de llana pentinada.
catgut, fil fet de tripes de xai seques, emprat per a cosir els teixits en una operació quirúrgica.
cameta, fil de cotó doblat a dos caps, però sense torsió.
entorxat, fil de seda cobert amb fil d'or o d'argent.
torçalet, cordonet prim de seda.
crespó, fil de seda especial.
centener, fil resistent amb què hom lliga una troca o els fils de l'ordit, per evitar que s'embullin (Cp. la frase no tenir cap ni centener, ésser, una cosa, absurda o embolicada, inextricable).
circell, fil vegetal amb què les plantes enfiladisses, com la parra, s'arrapen a un objecte, per enfilar-s'hi.
fillol, fil conductor secundari.
Cp. desfila, fibra, filferro, cordó
cordill.

2 Fil de pescar.
llinya
curricà
palangre

3 Part tallant d'un ganivet o d'una eina.
tall
esmolall o esmolat (m.)
Cp. carrera: part de la fulla d'un ganivet, una eina, etc., que hom esmola per treure-hi tall.
Ant. Esquena o cas.

4veta.

5doll, raig.

6enfilall.

7carena.

8 Fig. → il·lació.

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions