Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

veure

v tr
1 ver. Veure una cosa, ver una cosa. No veig res, no veo nada. Veure mˇn, ver mundo.
2 [visitar alg˙] ver. DemÓ el veurÚ, ma˝ana le verÚ.
3 [el metge] ver, visitar.
4 [percebre, comprendre] ver. Ja veig el que pretens, ya veo lo que pretendes.
5 [considerar, apreciar] ver. Ho veig molt difÝcil, lo veo muy difÝcil.
6 [considerar, examinar] ver. Ja veurem com li ho dic, ya veremos cˇmo se lo digo.
7 [procurar] ver, mirar, procurar.
8 fig ver. El poble que l'ha vist nÚixer, el pueblo que le ha visto nacer.
9 aix˛ caldrÓ veure-ho eso estß por ver, eso habrß que verlo.
10 a veure a ver, vamos a ver, veamos. A veure, com et dius?, a ver, ┐cˇmo te llamas?
11 a veure si a ver si. A veure si he perdut la clau!, ía ver si he perdido la llave!
12 cal veure-ho per a creure-ho hay que verlo para creerlo.
13 com si ho veiÚs como si lo viera.
14 deixa-m'ho (o deixeu-m'ho) veure deja (o deje) que vea.
15 deixar-se veure dejarse (o darse a) ver.
16 fer com qui no hi veu [simular no veure alg˙] hacer como que no ve.
17 fer com qui no ho veu [fer els ulls grossos] hacer la vista gorda.
18 fer de mal veure ser de mal efecto.
19 fer-se veure [exhibir-se] hacerse (o darse a) ver.
20 fer veure [demostrar] hacer ver. M'ha fet veure el meu error, me ha hecho ver mi error.
21 fer veure que [fingir] hacer como que (o hacer ver que).
22 ho veia venir lo veÝa venir.
23 haver vist prou poder despedirse de, poder decir adiˇs a. Si li deixes algun llibre, ja l'has vist prou!, si le dejas alg˙n libro, íya puedes despedirte de Úl!
24 ja ho veurem veremos (o ya veremos, o ya lo veremos).
25 ja veus, ja ho veieu ya ves, ya ve usted.
26 mai no he vist res de semblant nunca he visto nada semejante (o tal cosa, o cosa igual).
27 no hi ha manera de veure't no hay quien te vea.
28 no poder veure alg˙ fig [tenir-li aversiˇ] no poder ver a alguien, no tragar (o no poder tragar) a alguien.
29 no tenir res a veure no tener nada que ver.
30 on s'Ús vist aix˛! íhabrßse visto!
31 que no m'hi veig fig i fam que no veo. Tinc una fam que no m'hi veig, tengo un hambre que no veo.
32 segons es veu (o segons que es veu) [sembla que] por lo que veo (o por lo que se ve, o por lo visto).
33 vejam [a veure] a ver, vamos a ver, veamos.
34 vejam si a ver si, veamos si.
35 ves [mira] mira. Ves, quŔ hi farem, mira, quÚ le vamos a hacer.
36 ves [procura] procura. Ves que no ho facis, procura no hacerlo.
37 ves (o ves per on) [sorpresa] ívaya!, mira por dˇndeVes per on!, ja Ús fosc, ívaya!, ya es de noche.
38 ves que si... mira que si...Ves que si no ve..., mira que si no viene...
39 ves si... mira si...Ves si he tingut mala sort que..., mira si he tenido mala suerte que...
40 vet aquÝ (o acÝ) he aquÝ, aquÝ estß. Vet aquÝ el teu fill, he aquÝ a tu hijo.
41 ve't... (o veu's..., o ve-li...) aquÝ (o acÝ) he... aquÝ. Ve-te'l aquÝ, helo aquÝ. Veu's aquÝ el nostre amic, he aquÝ a nuestro amigo.
42 ve-t'ho aquÝ (o ve-li aquÝ) [aix˛ Ús tot] eso es todo. M'ha dit que eren cent euros: ve-t'ho aquÝ, me ha dicho que eran cien euros: eso es todo.
43 veure-hi ver. Tenen ulls i no hi veuen, tienen ojos y no ven. No hi veig gens, no veo nada.
44 veure'n de totes (o de tots colors, o de verdes i de madures) fig i fam pasarlas negras (o moradas, o canutas), pasar las de CaÝn.
45 vist i no vist [rÓpidament] visto y no visto.
46 vist i plau visto bueno.
47 vist que visto que.

v pron
48 verse.
49 es veu que se ve que, por lo visto. Es veu que no cal anar-hi, por lo visto no hace falta ir.
50 veure's amb alg˙ vÚrselas con uno.
51 veure's obligat verse obligado (o precisado).
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions