Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

posar

v. tr. [LC] Fer que (alguna cosa) sigui o estigui en un lloc determinat on no era, fer-la estar en una nova posició, en un nou estat. Posar un llibre a l'armari. Posar l'olla al foc. Posar la clau al pany. Posar oli en un llum. Posar sorra als caminals. Posar la sopa a la taula. Posar sentinelles a les portes. Posar algú els peus als estreps. Posar la data a una carta. Posar una coma, un punt i coma, un punt. Posar l'abric a un nen. Posar-se l'abric, el capell. Posar la sella a un cavall. Posar les cordes a un violí. Si està dret, posa-ho ajagut. Posar un escrit en francès. Posar un nen a pensió.
v. tr. [LC] per ext. Posar-se alguna cosa al cap. Posar diners en un negoci. Tu hi posaràs els diners, i jo, el treball. Posar ordre en els seus afers. Posar un nom a algú. Posar preu a una cosa. A quant me'l poseu, el quilo de raïm? Posar obstacles a una acció. Posar en dubte una cosa.
intr. pron. [LC] Passar a un lloc determinat, a una nova posició, a un nou estat. Tot jugant, s'han posat sota la flassada. Posar-se de puntetes, de genollons. S'ha posat content.
[LC] posar cert temps a fer una cosa Esmerçar-l'hi. Quantes hores hi posareu, a reparar-me el motor?
v. tr. [LC] Fer que (una qualitat, una activitat anímica o una altra cosa immaterial) estigui en un subjecte determinat. M'ha posat la por al cos. Posar confiança en un metge. Posar esment en allò que hom fa. Posar algú atenció al que li diuen. Haurem de posar pau o acabaran fent-se mal de veritat.
tr. [LC] Treure (una cosa nova), adquirir-la, començar a tenir-la. Posar les dents un infant. Posar pèl un animal. Posar arrels una planta. Posar seny. Posar anys.
tr. [LC] Suposar 1 2 . Posem que sigui veritat.
[LC] [AD] posat que loc. conj. En el cas que. Ho faré, posat que hi estigui d'acord. Posat que vingui, que no ho crec.
intr. pron. [LC] Un líquid, perdre les substàncies estranyes que l'enterboleixen per deposició d'aquestes al fons del recipient. Posar-se el vi.
intr. pron. [LC] per ext. Era un baliga-balaga; però, amb els anys, s'ha posat.
aux. pron. [LC] Davant d'infinitiu introduït per la preposició a, començar a fer, a esdevenir-se, allò que indica aquell infinitiu. Posar-se a treballar. Posar-se a plorar. Posar-se a ploure.
intr. [LC] Fer estada per un temps més o menys curt en un hostal, a casa d'altri. On poses quan vas a Tortosa? A Calella, posarem a casa dels meus cosins.
intr. pron. [LC] Un ocell que volava, parar-se sobre una cosa. Els coloms es posen a la cornisa i embruten la façana.
intr. [LC] Fer de model a un artista.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions