Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 768

111. instar (rgim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb instar s un verb transitiu. Pot regir un complement directe de cosa, o b pot regir un complement directe de persona seguit d'un altre complement introdut per una preposici davant d'infinitiu o una conjunci davant d'una oraci. Per exemple: El comit insta l'aprovaci del nou [...]
112. Rgim verbal de 'molestar' / 'el molesta' o 'li molesta'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb molestar encara t un altre s: quan t el significat de 'dignar-se a fer una cosa'. En aquest cas, s pronominal i va seguit de la preposici a i d'un infinitiu. Per exemple: Ni tan sols s'ha molestat a demanar disculpes. El verb molestarpot ser transitiu i indicar que alg o [...]
113. 'dret a' o 'dret de'?
Font Fitxes de l'Optimot
El substantiu dret pot regir tant la preposici a com la preposici de davant de nom o d'infinitiu. Per exemple: El dret a vot o El dretde vot. El dret a decidir o El dretde decidir. Ara b, cal fer notar que en determinats contextos es fa servir una preposici i no l'altra. Per exemple [...]
114. 'portar' + gerundi / Perfrasis de gerundi / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
Per indicar que una acci o un estat s'allarguen un cert temps es pot fer servir la construccifa + expressi temporal + que. Per exemple: Fa tres dies que hi donem voltes. L'esplai fa anys que lluita per aconseguir un local decent. Estic desesperada, fa una hora que espero el tren. Amb aquest [...]
115. s correcte 'en sortint' en catal? / 'en' + gerundi
Font Fitxes de l'Optimot
nocturn. Aquesta construcci noms t valor temporal i, per tant, no sn adequats altres valors. Per exemple: Van prescindir dels seus serveis perqu van considerar que no havia tingut una bona actitud(i noVan prescindir dels seus serveis en considerant que no havia tingut una bona actitud).  [...]
116. 'a comenament de' o 'a comenaments de'? / 'a mitjan' o 'a mitjans de'? / 'a final de' o 'a finals de'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
l'article definit. En aquest cas, per, no admeten el plural. Per exemple: al comenament d'any (i no pas als comenaments d'any) al principi de mes (i no pas als principis de mes) al final d'estiu (i no pas als finals d'estiu) En canvi, l'expressi a mitjan, que indica la meitat d'un perode de [...]
117. autoritzar (rgim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
porta un complement directe de persona seguit d'un altre complement, que pot ser un infinitiu introdut per la preposici ao una oraci amb la conjuncique. Per exemple: Autoritzo la meva filla a sortir d'excursi. Autoritzo la meva filla que surti d'excursi.  [...]
118. Infinitius acabats en '-guer': 'poguer' o 'poder'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs que tenen, en algunes formes, el so velar que correspon a les grafies cog(ogu). Per exemple: puc,pogut,pugui... (depoder) volgut,vulgui... (devoler) Per analogia amb aquestes formes velars, colloquialment de vegades l'infinitiu adopta formes que presenten aquest so. Ara b [...]
119. 'mentre', 'mentrestant' o 'mentre que'? / 'mentres' o 'mentre'?
Font Fitxes de l'Optimot
mentre Mentre (i no mentres) s una conjunci que pot tenir un valor temporal i, com a conjunci, sempre enllaa dues oracions, s a dir, sempre expressa la relaci de subordinaci entre dues oracions. Per exemple: Mentre et dutxes comenar a fer el dinar. A ms, tamb pot tenir un valor [...]
120. 'sots-', 'sub-', 'vice-' ('crrecs') / 'sotsdirector' o 'subdirector'?
Font Fitxes de l'Optimot
Per fer referncia a un crrec immediatament inferior al designat pel nom al qual s'adjunta, es pot utilitzar tant el prefix sots- com el prefix sub-. Per exemple: sotsdirector o subdirector sotsinspectora o subinspectora sotsdelegada o subdelegada sotssecretari o subsecretari Pel que fa al [...]
Pgines  12 / 77 
<< Anterior  Pgina  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Segent >>