Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6751/1Darrera versió: 07.10.2010

Títol

cita o citació? 

Resposta

cita ('acció d'assenyalar dia, hora i lloc, per trobar-se')
 
citació ('reproducció textual')  

Totes dues formes són correctes, però tenen significats diferents.

El substantiu cita fa referència a l'acció d'assenyalar dia, hora i lloc, per veure's i parlar dues o més persones. Per exemple: Demà tinc una cita a les deu.

En canvi, el substantiu citació designa el text d'un autor que s'addueix en suport d'una opinió, d'una regla, etc. Per exemple: Va fer una citació llarguíssima de Sagarra. Aquest nom també es fa servir, en l'àmbit del dret i l'administració, per referir-se a l'ordre o el document per mitjà del qual una autoritat demana la presència d'algú en un lloc, per exemple: He rebut una citació del jutjat.

Així, en una frase com ara Les cites d'aquell llibre estan farcides d'errors l'ús del mot cita és incorrecte. Cal fer servir citació: Les citacions d'aquell llibre estan farcides d'errors.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions