Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

aquí

adv
1 [en este lugar] ací. Mañana salgo de aquí y espero llegar ahí a tu casa mañana, demà surto d'ací i espero arribar aquí a casa teva demà.
2 ací, aquí. ¡Ven aquí!, vine ací (o aquí)!
3 això. De aquí viene su desgracia, d'això li ve la desgràcia.
4 [entonces] aleshores, llavors, en aquell moment. Aquí no pudo contenerse, aleshores no es pogué contenir.
5 ara, aquí. Hasta aquí no ha nevado tanto como era de esperar, fins aquí no ha nevat tant com esperàvem.
6 pop aquí, aquest -a.
7 ¡aquí! (o ¡aquí de...!) [indicando el nombre a quien se pide auxilio] soc aquí, socors!
8 aquí está vet ací (o aquí), aquí tens. Aquí està tu libro, vet ací el teu llibre.
9 aquí estoy heus-me ací, ja soc ací (o aquí).
10 aquí presente ací (o aquí) present.
11 aquí te cojo y aquí te mato dit i fet, tal dit tal fet.
12 aquí yace aquí jeu, aquí reposa.
13 aquí y allí (o aquí y allá) ací i allà, ça i lla.
14 de aquí a d'aquí a.
15 de aquí a ocho días d'aquí a vuit dies, d'avui en vuit.
16 de aquí a poco d'aquí a poc temps, aviat.
17 de aquí en adelante d'ara endavant.
18 de aquí hasta entonces des d'ara fins aleshores (o fins aquell moment).
19 de aquí para allí d'ací d'allà, d'un costat a l'altre.
20 de aquí que i per això mateix.
21 he aquí vet ací (o aquí), heus ací (o aquí).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions