Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

recollir
[quant a la flexió, com collir]

v. tr. [LC] Reunir (coses disperses) especialment per no deixar-les perdre, per guardar-les, per treure'n un profit. Una cisterna per a recollir les aigües de pluja. Recull totes les eines i desa-les. Va amb un sac a l'esquena i recull tot el que troba.
tr. [LC] Evitar la dispersió d'una cosa, concentrar-la. Recollir les seves forces, els seus pensaments.
intr. pron. [LC] Concentrar-se aïllant-se de les coses exteriors, especialment de les coses terrenals per lliurar-se a la meditació i a la contemplació.
tr. [LC] L'autoritat, confiscar (una cosa).
tr. [LC] Donar asil, acolliment, (a algú que necessita protecció). Un pobre nen orfe que havien recollit.
intr. pron. [LC] Refugiar-se . Les tropes es recolliren al castell, a la nau.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions