Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

encontrar

[Se conjuga como: acordar]
v tr
1 [descubrir] trobar. Encontrar una bolsa, trobar una bossa. Encontrar la salida, trobar la sortida.
2 [en el camino] trobar, topar, encontrar, ensopegar. Un da lo encontr en la calle, un dia el vaig trobar pel carrer.
3 trobar. Encontrar buena una idea, trobar bona una idea.

v intr
4 p fr [tropezar] topar, ensopegar.

v pron
5 [dos o ms personas] trobar-se, coincidir intr. Se encontraron en Turn, es van trobar a Tor.
6 [estar] trobar-se. Entonces me encontraba en Pars, llavors em trobava a Pars.
7 [reunirse] reunir-se, aplegar-se.
8 [tropezar] topar-se, encontrar-se.
9 fig trobar-se. Me encuentro cansado, em trobo cansat.
10 fig [ser contrarias las opiniones, etc] encontrar-se.
11 fig [coincidir] acordar-se, coincidir intr.
12 encontrarse con trobar-se amb.
13 encontrarse con valor veure's amb cor.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions