Resultats de la cerca bàsica: 10

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. intendent -a major (sigla) / intendent -a major (abreviatura)
Font Fitxes de l'Optimot
ITM (sigla)  L'abreviatura (int. m.) es fa servir dins de text seguit, especialment davant de noms de persona, i la sigla (ITM) es reserva per a taules i altres casos en què es faci un ús genèric del càrrec. int. m. (abreviatura)  [...]
2. Majúscules i minúscules de festivitats i fets històrics / Majúscules i minúscules de períodes temporals i moviments artístics i culturals
Font Fitxes de l'Optimot
al sant: El patró dels impressors és sant Joan) l'Onze de Setembre o la Diada El Divendres Sant és inhàbil. el Halloween el Dia d'Acció de Gràcies la Festa de la Primavera Enguany la Festa Major cau en dissabte (però en minúscula si és genèric: A Vilafranca sempre fan una festa major molt lluïda) el [...]
3. Les hores: amb lletres o amb xifres? / Com s'escriuen les hores?
Font Fitxes de l'Optimot
actes, etc., les notacions horàries se solen representar amb el sistema internacional i s'escriuen amb xifres. Per exemple: El vol de les 12.45 s'endarrereix fins a les 14.35. 22.30 h Ball de festa major. Quan les hores s'escriuen amb xifres, cal tenir en compte les indicacions següents: Les [...]
4. Carnaval o Carnestoltes? / Carnaval/Carnestoltes (majúscules i minúscules) / És correcte els Carnavals en català?
Font Fitxes de l'Optimot
festivitat. Per exemple: Els Carnavals arriben aquest cap de setmana a la ciutat. Per anomenar el ninot que presideix la festa se sol parlar del rei Carnestoltes.  [...]
5. Abreviatures i sigles: I
Font Fitxes de l'Optimot
secundari: IES institut de batxillerat: IB institut de formació professional: IFP instrucció [document]: I intendent -a: int., IT intendent -a major: int. m., ITM interès: int. interí -ina: int. interior: int. internacional: internac. introducció: intr. italià [llengua]: it. itinerari: it. En [...]
6. Exemples de convocatòria de reunió
Font Fitxes de l'Optimot
DEL SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA Exemple 2 [Capçalera] Sr. Anselm Conca C/ Major, 17 08008 BARCELONA Senyor, Us convoco a la reunió ordinària de la Comissió d'Estudis i Projectes, que tindrà lloc el proper dia 12 de setembre, a les 12 del migdia, a la sala de reunions de [...]
7. cap d'any o Cap d'Any?
Font Fitxes de l'Optimot
Cap d'Any (festivitat) S'escriuen amb majúscula inicial els noms i els adjectius de les festivitats cíviques, religioses o polítiques. Així, cal escriure amb majúscula Cap d'Any, que és la festivitat del primer dia de l'any: la festa de Cap d'Any, el dinar de Cap d'Any, etc.  Tot i que el dia de [...]
8. majúscules o minúscules amb parèntesis i cometes
Font Fitxes de l'Optimot
em va dir. En canvi, tant en el cas de fragments entre parèntesis com en el cas de fragments entre cometes, si són menors i no constitueixen una oració, han de començar amb minúscula inicial. La producció de Gaudí (la major part duta a terme a Barcelona) es pot dividir en quatre etapes ben [...]
9. institucions, organismes, entitats, empreses o establiments (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Subdelegació del Govern Civil a Barcelona Presidència de la Generalitat Oficialia Major Ministeri Fiscal Capitania General de... Ajuntament de Manresa Diputació de Tarragona Comunitat Autònoma de... Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana Policia Municipal de Mataró Jutjat de Primera Instància núm. 1 [...]
10. Exemple de contracte d'arrendament
Font Fitxes de l'Optimot
la Propietat número [...] de [...], tom [...], llibre [...], foli [...], finca número [...], inscripció [...]. Parts contractants D'una banda, [...], amb el DNI [...], major d'edat, amb domicili a [...], codi postal [...], carrer d[...], com a part arrendadora. I de l'altra, [...], amb el [...]