Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

bozal

adj i m i f
1 ant negre -a [acabat de treure del seu pas].
2 fig i fam [bisoo] novell -a, noven -ana.
3 [tonto] neci -cia.
4 [caballo] salvatge.
5 amer el (o la) qui xampurreja.

m
6 [para los animales] bo, morri.
7 amer [cabestro] cabestre.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions