Resultats de la cerca frase exacta: 4

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
seqüència ex-: I.? S'escriu x, pronunciat [gz], en mots que comencen pels grups ex- i inex- seguits de vocal o h, i en el mot oxigen i derivats: exacte, exaltar, examen, executar, exemple, exercici, exèrcit, exhalar, exhaurir, exhaustiu, exhibir, exigir, exili, existir, èxit, èxode, exòtic, exuberant [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
inex- (examen, exèrcit, exhalar, inexistent) són pronunciats habitualment amb [ d?z ] i no amb [gz] (§?2.6.4aI). b) La grafia del so africat alveolar sord [? t?s ] ésts: entotsolar-se, fàtsia, gatsaule, lletsó, po tser, sotsobrar, Fatsini (mas del terme del Perelló, Baix Ebre), Betsabé, Be [...]
3. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Òrrius; còn-cau, anàveu, diguéssiu, dènou, míldiu. Notem, sense accent, alegria, Maria, traspua, llengua, obliqua, Caucas, Damas; dies, dor-mies, situes; dolmen, examen, fenomen, dormien, situen; kremlin, misogin. c) Tots els mots esdrúixols, qualsevol que sigui llur terminació: fàbrica, àlge-bra, àrea [...]
4. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
grups cs i cc de sacsó i secció; en canvi, a examen representa el grup [gz], com al mot èczema. El quadre 2 resumeix les correspondències entre els sons i les lletres que els re-presenten. Notem, tanmateix, que l'exemplificació no sempre es correspon amb la pronúncia de tots els parlars. QUADRE 2 [...]