Resultats de la cerca frase exacta: 28

Diccionari català-castellà
21. prova
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [acció de provar] prueba. 2 [assaig] prueba, ensayo m. 3 [emprova] prueba. 4 [examen] prueba, examen m. 5 [testimoni] prueba. Heus ací les proves del que dic, aquí están las pruebas de lo que digo. 6 [acció de comprovar] prueba, comprobación, verificación. 7 dr prueba. 8 esport [...]
22. coneixement
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [acció i efecte de conèixer] conocimiento. 2 [seny] conocimiento, juicio. 3 [saber, ciència] conocimiento. 4 [sentits] conocimiento. Perdre, cobrar el coneixement, perder, recobrar el conocimiento. 5 dr examen judicial. 6 mar conocimiento. 7 amb coneixement con conocimiento. 8 amb [...]
23. carbassa
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
). 11 no poder beure'n en carbassa [ésser rar] no abundar, ser raro. 12 portar-se'n (o rebre) carbassa [un pretendent] recibir calabazas. 13 sortir carbassa [un meló] salir pepe (o pepino). 14 sortir carbassa fig [defraudar] salir rana. 15 treure carbassa [en un examen] recibir calabazas. m i [...]
24. composició
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [acció de compondre] composición, compostura. 2 [obra] composición. Una composició musical, poètica, una composición musical, poética. 3 [redacció] composición, redacción. 4 [discurs] discurso m. 5 examen m escrito. 6 [manera d'ésser composta] composición. La composició d'una assemblea [...]
25. penjar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
cuelgan todas las travesuras. 5 fig [en un examen] colgar, catear. M'han penjat d'història, me han colgado en historia. 6 fig [els hàbits] colgar. 7 que em pengin si...! ¡que me aspen (o ahorquen) si...!v intr 8 colgar, pender. Els fruits que pengen de l'arbre, los frutos que cuelgan del árbol. 9 [...]
26. passar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
clase. 28 [ometre] pasar. 29 fig pasar. Passar un examen, una malaltia, pasar un examen, una enfermedad. 30 deixar passar dejar pasar. 31 fer passar hacer pasar. 32 passar la pinta (o el raspall, o l'escombra, etc) pasar el peine (o el cepillo, o la escoba, etc). 33 passar-la prima (o magra) fig [...]
27. peix
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. 11 estar com un peix a l'aigua [estar còmode] estar como pez en el agua. 12 estar com un peix en el rostoll fig i fam estar como gallina en corral ajeno (o como un pulpo en un garaje). 13 estar (o anar) peix fig [en un examen] estar (o ir) pez. 14 no ésser ni carn ni peix fig no ser ni carne ni [...]
28. punt
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[aspecte] punto. El punt capital de la qüestió, el punto capital de la cuestión. 8 [examen, exercici] punto. Ha tret vuit punts, ha sacado ocho puntos. 9 anat punto. Punt cec, punto ciego. 10 fís punto. Punt d'ebullició, de fusió, punto de ebullición, de fusión. 11 jocs punto, tanto. Ha guanyat per [...]
Pàgines  3 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3