Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

bitangent

adj. [MT] Que té dos punts de tangència amb una línia, una superfície. Una recta bitangent a una hipèrbola.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions