Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

estable2

adj. [LC] Fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Una posició estable. Equilibri estable.
adj. [LC] Que tendeix a perseverar en el mateix estat. Un govern estable. Una pau estable.
adj. [QU] En quím., que no es descompon fàcilment. Un compost estable.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions