Resultats de la cerca criteris: 64

21. Equivalències castellà - català. a petición de loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
a petición de loc - a petició (de) loc Dit de l'actuació que es fa perquè una persona ho encomana o ho demana. NOTA: No s'ha d'ometre l'article que segueix aquesta construcció, excepte en casos de locucions lexicalitzades. CA: A petició de la persona interessada. A petició (o a instància) de part [...]
22. Documentació jurídica. La sentència. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
sentències dels òrgans judicials adoptaven una estructura formal imposada per l'article 372 de l'antiga Llei d'enjudiciament civil i el 142 de la Llei d'en- judiciament criminal. D'acord amb aquests articles, la sentència havia de constar d'un encapçalament, de resultants (en paràgrafs separats), de [...]
23. Sigles. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
que es formen a partir de sintagmes en plural. Aquestes sigles no es flexionen pel que fa al nombre, malgrat que s'utilitzen amb l'article en plural. els EUA Estats Units d'Amèrica les TIC tecnologies de la informació i la comunicació els RH recursos humans Per acabar, hi ha sigles que es formen [...]
24. Documentació administrativa. La carta. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
per mitjà de l'article determinat. [...]
25. Documentació jurídica. Presentació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
En aquest document, com en tots els de caràcter jurídic, cal tenir en compte les exi- gències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació espe- cífica aplicable a cada cas concret. L'article 399 de la Llei d'enjudiciament civil estableix els requisits de caràcter [...]
26. Documentació jurídica. La denúncia. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
denunciant no està obligada a provar els fets denunciats ni a formalitzar una querella. D'acord amb l'article 265 de la Llei d'enjudiciament criminal, una denúncia es pot fer per escrit o de paraula. Quan es fa per escrit, el document en què es fa constar la denúncia s'anomena, també, denúncia . (També és [...]
27. Documentació administrativa. La invitació. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
. Tenint en compte aquesta estructura, doncs, cal introduir la designació del càrrec per mitjà de l'article determinat corresponent. [...]
28. Documentació administrativa. La citació. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Capçalera Sra. Maite Veiga i Abril Avinguda del Segre, 5 25007 Lleida D'acord amb l'article ________ de ______________________________________ , (disposició normativa) us cito perquè comparegueu en aquest __________________________________ , (organisme) situat a ______________________________ , [...]
29. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
3.1. FORMES DOBLES SENCERES 3.1.1. Articles i preposicions Quan fem servir denominacions dobles, podem utilitzar únicament l'article corresponent al primer element enumerat. Aquesta solució és especialment adequada quan les enumeracions tenen una certa complexitat i aquesta estratègia facilita de [...]
30. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Capçalera Data: 21 de desembre de 2001 R/n: 236/A2001 R/v: 14/MRF Afer: Divisió de parcel·la Destinació: Servei de Planificació D'acord amb el que disposa l'article 951 de la Llei del sòl, no es poden dividir les parcel·les que el Pla general municipal d'ordenació ha fixat com a mínimes. Per tant [...]
Pàgines  3 / 7 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  Següent >>