Resultats de la cerca criteris: 59

21. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació lletrejada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sigla que comença amb vocal, l'article el i la preposició de s'apostrofen sempre, però l'article la no s'apostrofa si la vocal inicial és i o u. l'IPC l'i-pe-ce l'OAP l'o-a-pe la IBM la i-be-ema la UPC la u-pe-ce d'ADN d'a-de-ena d'UGT d'u-ge-te Si la lletra inicial és una consonant, els articles el i [...]
22. Documentació administrativa. La invitació. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Tenint en compte aquesta estructura, doncs, cal introduir la designació del càrrec per mitjà de l'article determinat corresponent. [...]
23. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
3.1. FORMES DOBLES SENCERES 3.1.1. Articles i preposicions Quan fem servir denominacions dobles, podem utilitzar únicament l'article corresponent al primer element enumerat. Aquesta solució és especialment adequada quan les enumeracions tenen una certa complexitat i aquesta estratègia facilita de [...]
24. Documentació administrativa. La citació. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Sra. Maite Veiga i Abril Avinguda del Segre, 5 25007 Lleida D'acord amb l'article ________ de ______________________________________ , (disposició normativa) us cito perquè comparegueu en aquest __________________________________ , (organisme) situat a ______________________________ , [...]
25. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Data: 21 de desembre de 2001 R/n: 236/A2001 R/v: 14/MRF Afer: Divisió de parcel·la Destinació: Servei de Planificació D'acord amb el que disposa l'article 951 de la Llei del sòl, no es poden dividir les parcel·les que el Pla general municipal d'ordenació ha fixat com a mínimes. Per tant [...]
26. Documentació jurídica. La interlocutòria. Diligència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El fet que hi aparegui aquest apartat depèn del contingut de la resolució. La diligèn- cia és una nota que serveix per acreditar que s'ha executat el que s'ha decidit en la interlocutòria. També serveix per notificar la resolució i, d'acord amb l'article 208 de la Llei d'enjudi- ciament civil, per [...]
27. Terminologia i fraseologia jurídica i administrativa normalitzada  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
les formes castellanes (en negreta), i tot seguit hi ha les formes catalanes equivalents (en cursiva i negreta). Entre la forma castellana i la forma catalana hi ha el símbol -. La informació que conté cada article és la següent: la categoria gramatical corresponent, en cursiva (vegeu, una mica més [...]
28. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En la redacció d'aquest document cal tenir en compte les exigències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació específica aplicable a cada cas concret. L'article 277 de la Llei d'enjudiciament criminal estableix els requisits de caràcter general per al cas de la [...]
29. Documentació jurídica. La provisió. Fórmula final i signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'article 204 de la Llei d'enjudiciament civil estableix que el jutge, la jutgessa o els magistrats han de signar les resolucions judicials, i que s'han d'autoritzar o publicar dictades per sales de justícia, d'acord amb l'article 208 de la Llei d'enjudiciament civil, n'hi ha prou amb la signatura [...]
30. Documentació jurídica. La sentència. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En dret processal hi ha tres tipus de resolucions judicials, que es distingeixen per la forma i el contingut: provisions, interlocutòries i sentències. D'acord amb l'article 206 de la Llei d'enjudiciament civil, les sentències són les reso- lucions judicials que posen fi al procés, en primera o [...]
Pàgines  3 / 6 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  Següent >>