Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

herbejar [o herbassejar]

1pasturar.

2eixarcolar.

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions