Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

cop1

m
1 golpe. Em va donar un cop al cap, me dio un golpe en la cabeza.
2 [desgrÓcia] golpe. La seva mort ha estat un cop per a ell, su muerte ha sido un golpe para Úl.
3 [acciˇ notable] golpe, ocurrencia f. All˛ de presentar-s'hi va ser un cop genial, lo de presentarse fue un golpe genial.
4 [vegada] vez f. He estat dos cops a casa seva, estuve dos veces en su casa.
5 a cop calent fig [a l'acte] en caliente.
6 a cop de a fuerza de. A cop de diners, tÚ tot el que vol, a fuerza de dinero, tiene todo lo que quiere.
7 a cop de a base de, a fuerza de, a golpe de. Tradueix a cop de diccionari, traduce a base de diccionario.
8 a cops a golpes. Tractar alg˙ a cops, tratar a alguien a golpes.
9 a cops de colze a codazos. Obrir-se camÝ a cops de colze, abrirse camino a codazos.
10 a cops de martell [a martellades] a martillazos.
11 a cops d'escombra [amb desconsideraciˇ] a patadas, a puntapiÚs, a zapatazos.
12 a cop segur [amb Ŕxit segur] sobre seguro, a cosa hecha.
13 algun cop o altre alguna que otra vez.
14 al primer cop d'ull al primer golpe de vista, a primera vista.
15 al tercer cop no falla a la tercera va la vencida.
16 amb un cop de cotxe (o bicicleta, etc) [rÓpidament] con el coche (o la bicicleta, etc) en un vuelo (o en un soplo, o en un instante, o en un periquete). Amb un cop de cotxe hi ets, con el coche llegas en un vuelo.
17 amb un cop de cotxe (o bicicleta, etc) [amb el cotxe, la bicicleta, etc] con el coche (o la bicicleta, etc). Per anar-hi mÚs de pressa, ves-hi amb un cop de cotxe, para ir mßs deprisa, ve con el coche.
18 anar a cops de puny andar a pu˝etazos (o a golpes).
19 baldar a cops moler a palos.
20 caure com un cop de puny al ventre fig i fam sentar como una patada en el estˇmago (o como una pedrada).
21 cop baix [boxa] golpe bajo.
22 cop d'aigua (o de pluja) aguacero.
23 cop d'aire resfriado.
24 cop d'ariet golpe de ariete.
25 cop de venga a.... I nosaltres cop de trucar, ... y nosotros venga a llamar.
26 cop d'efecte golpe de efecto.
27 cop de geni fig [rampell] pronto. TÚ uns cops de geni..., tiene unos prontos...
28 cop de grÓcia [a un malferit] golpe de gracia.
29 cop de grÓcia fig golpe de gracia, puntilla.
30 cop de mÓ [acciˇ audaš] golpe de mano.
31 cop de mÓ fig [ajut] mano, cable, capote. Si no em dones un cop de mÓ, no enllestirem mai, si no me echas una mano, no vamos a terminar nunca.
32 cop de mar golpe de mar.
33 cop de porta portazo.
34 cop de puny pu˝etazo.
35 cop d'escombra barrido ligero.
36 cop de sol insolaciˇn.
37 cop d'estat golpe de Estado (o golpe).
38 cop de teatre fig [cop d'efecte] golpe de efecto.
39 cop de vent racha de viento.
40 cop d'ull fig vistazo, ojeada, mirada, golpe de vista. Fem-hi un cop d'ull, echemos una ojeada.
41 cop franc esport golpe franco, tiro libre.
42 de cop (o de cop i volta, o de cop sobte) de golpe, de golpe y porrazo, de repente, de pronto, de sopetˇn.
43 donar cops d'espasa a l'aire fig i fam arar en el mar.
44 donar el cop de grÓcia taurom dar la puntilla.
45 donar-se un cop al front darse una palmada en la frente.
46 donar un cop d'ull a una cosa fig echar un vistazo (o una ojeada, o una mirada) a una cosa.
47 d'un cop de ploma fig [expeditivament] de un plumazo.
48 errar el cop fig errar (o fallar, o marrar) el golpe.
49 esquivar el cop esquivar el golpe, falsear (o huir, o hurtar) el cuerpo.
50 Ússer com (o Ússer) un cop de puny [Ússer molt petit] ser como el (o un) pu˝o.
51 fer cop fig dar el golpe, causar sensaciˇn. Amb aquest vestit farÓs cop, con este vestido darßs el golpe.
52 fer un cop de cap fig [prendre una determinaciˇ] liarse la manta a la cabeza, echar por la calle de en medio.
53 qui pega primer pega dos cops quien pega (o da) primero pega (o da) dos veces.
54 tenir cop d'ull fig tener vista, tener ojo.
55 tenir cops amagats fig tener salidas inesperadas, tener golpes inesperados.
56 tot d'un cop [de sobte] de golpe, de repente, de improvisto, de pronto.
57 un cop [seguit de participi] una vez. Un cop enllestit, vindrem, una vez terminado, iremos.
58 un cop una vez que, asÝ que, enseguida que. Un cop hagis acabat, una vez que hayas terminado.
59 un cop de [acciˇ brusca] -azo, -ada. Un cop de cua, un coletazo. Un cop de tisores, un tijeretazo (o una tijeretada). Un cop de telŔfon, un telefonazo. Un cop de brotxa, un brochazo.
60 un cop de [acciˇ rÓpida] -ada. Un cop de pinzell, una pincelada.
61 un cop de [aplicaciˇ] pasada con, pasada. Un cop de raspall, una pasada con el cepillo. Dona-li un cop de planxa, a la faldilla, dale una pasada (o dale una pasada con la plancha) a la falda.
62 un cop de cap fig [resoluciˇ brusca] ventolera, arranque. No sÚ per quŔ ho va fer: devia Ússer un cop de cap, no sÚ por quÚ lo hizo: le debiˇ dar una ventolera.
63 un cop fet, ja estÓ fet a lo hecho, pecho.
64 un cop l'any (o la setmana, o el dia, etc) una vez al (o por) a˝o (o a la [o por] semana, o al dÝa).
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions