Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

constituir

[Se conjuga como: huir]
v tr
1 [formar] constituir. Constituir una familia, constituir una família.
2 [ser] constituir. Esta acción constituye un crimen, aquesta acció constitueix un crim.
3 [erigir] constituir. Su sobrino ha sido constituido heredero universal, el seu nebot ha estat constituït hereu universal.
4 [una dote, renta, etc] constituir.
5 [en un apuro, en impedimento, etc] ficar.
6 [disponer, mandar] disposar.

v pron
7 [personarse] presentar-se.
8 [erigirse] erigir-se. Constituirse en juez de una cuestión, erigir-se en jutge d'una qüestió.
9 constituirse en (o por) erigir-se en.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions