Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2153/4Darrera versió: 01.02.2018

Títol

Pronoms febles amb perífrasis verbals 

Col·locació dels pronoms febles amb verbs 

'Em va escoltar' o 'Va escoltar-me'? 

Resposta

Quan un pronom feble acompanya un verb, aquest pronom es pot col·locar davant de la forma verbal o bé darrere:

1. Amb un verb conjugat que no sigui compost, habitualment es col·loca al davant. Per exemple:

Estic tan cansada que crec que m'adormiré de seguida.
Mentre es dutxava, ens entreteníem mirant la tele.

2. Amb les formes compostes en què hi ha un infinitiu, el pronom es pot col·locar al davant o al darrere. Per exemple:

Ahir sí que em va escoltar o bé Ahir sí que va escoltar-me.
La Lluïsa ho va consultar al president o La Lluïsa va consultar-ho al president.

3. Amb un verb en infinitiu, gerundi o imperatiu, el pronom feble es col·loca al darrere. Per exemple:

Pensant-hi , val més que no li diguis res.
Truca-li tan aviat com puguis.

4. En el cas de les perífrasis verbals, el pronom pot anar al davant de la perífrasi, al darrere o entre les formes verbals que la constitueixen. Per exemple:

La seva mare sempre els va voler dominar o La seva mare sempre va voler-los dominar o La seva mare sempre va voler dominar-los.


Finalment, cal tenir en compte que si hi ha una combinació de dos o més pronoms, normalment es col·loquen junts, tret del cas en què hi hagi un infinitiu que sigui complement d'un altre verb, situació en què cada pronom ha d'acompanyar el verb que li correspon. Per exemple:

De seguida se n'hi va haver d'anar o De seguida va haver-se-n'hi d'anar o De seguida va haver d'anar-se-n'hi.

però:

Em vaig decidir a repartir-los (i no Me'ls vaig decidir a repartir).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions