Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

trampa

f
1 [caza] parany m, trampa. Trampa para conejos, parany per a conills.
2 [puerta en el suelo] trapa.
3 [de mostrador] batiport m.
4 fig parany m, trampa. Urdir una trampa, ordir un parany.
5 fig [en el juego] trampa.
6 fig [deuda] deute m, gep m.
7 [en la prestidigitacin] trampa.
8 caer en la trampa fig caure al parany (o a la trampa).
9 coger en la trampa fig trobar amb les mans a la pasta.
10 hacer trampa fig fer trampa.
11 no hay trampa ni cartn (o sin trampa ni cartn) fig no hi ha gat amagat.
12 trampa adelante trampejant la situaci, tapant forats.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions