Resultats de la cerca frase exacta: 2

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Ortografia de 'n'
Font Fitxes de l'Optimot
-: infermer, infidel, inflar, informació, infusió, ínfim; infrahumà, infraroig, etc. en alguns casos, davant b, p, m: la lletra n es manté en els compostos el primer constituent dels quals acaba en aquesta lletra: benparlat, benpensant; enmig, granment, tanmateix, etc. I també es manté en algun topònim [...]
2. Accentuació de la vocal e al País Valencià
Font Fitxes de l'Optimot
'imperfet d'indicatiu: créiem, féiem, quéieu, véieu. En els mots plans acabats en ­ol: cércol, pésol, térbol, trévol. En alguns mots esdrúixols: sémola, sépia. Tanmateix, es manté l'accent obert en el pronom interrogatiu i el relatiu tònic què i en la conjunció perquè, en alguns cultismes i manlleus [...]