Resultats de la cerca frase exacta: 6

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. de oficio loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de oficio loc-d'ofici loc Dit de l'actuació que fa la fiscalia, la policia, una autoritat, etc., per decisió pròpia quan té indicis d'irregularitats, d'activitats delictives, etc. CA: El fiscal no va esperar a rebre cap denúncia: va actuar d'ofici. [...]
2. Símbols. Escriptura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
nou rècord amb 57 s va establir un nou rècord amb 57 segons costa 2.000.000 PTA costa 2.000.000 de pessetes En les unitats de mesura només s'utilitza el símbol si va precedit d'una xifra. En cas contrari, no s'utilitza l'abreviació, sinó la paraula sencera. 2 h 30 min * vam esperar molts min vam [...]
3. Presentació  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Generalitat i de tots els organismes que en depenen, de la mateixa manera que ho són els de l'ús de Majúscules i minúscules i de les Abreviacions que els precedeixen. Cal esperar, a més, que contribueixin a donar resposta a les neces6 sitats reals dels usuaris i a perfeccionar la qualitat dels textos formals [...]
4. Documentació jurídica. Presentació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ara que disposem del Certificat de coneixements de llen- guatge jurídic (J) de la Direcció General de Política Lingüística i que Llengua i Admi- nistració i algun número de Llengua i Ús estan exhaurits. Cal esperar que aquest nou número de la col·lecció Criteris Lingüístics sigui útil per a totes les [...]
5. Introducció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ara que disposem del Certificat de coneixements de llen- guatge jurídic (J) de la Direcció General de Política Lingüística i que Llengua i Admi- nistració i algun número de Llengua i Ús estan exhaurits. Cal esperar que aquest nou número de la col·lecció Criteris Lingüístics sigui útil per a totes les [...]
6. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'import del deute que hi havia. 2. Un cop transcorregut el termini de quinze dies sense que hagués consignat o fian- çat l'import del deute que hi havia, es decidí mantenir la qualificació d'insolvència definitiva i s'ordenà esperar el transcurs del termini a què fa referència l'article 10 de la Llei de [...]