Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

oli

1 1 m. [AGA] [BOS] [LC] [QU] Greix de procedència animal o vegetal, líquid a la temperatura de 20 °C. Oli de cacauet, de soia, de sèsam, de gira-sol, de blat de moro. Oli de ricí, d'ametlles dolces, d'eucaliptus. Oli de fetge de bacallà.
1 2 [BOS] oli de cedre Oli extret, per destil·lació, del duramen de diverses coníferes d'Amèrica del Nord, principalment de la tuia del Canadà i del cedre de Virgínia, emprat en microscòpia, per a lents d'immersió, i en perfumeria.
1 3 [BOS] [LC] [QU] oli de cròton Oli fix extret per compressió de les llavors del cròton, vesicant, emprat com a purgant i com a revulsiu.
1 4 [LC] [QU] oli de fusel Subproducte de la fermentació etílica dels glúcids, constituït principalment per alcohols de cinc àtoms de carboni.
1 5 [BOS] oli de gerani Oli aromàtic, extret de les fulles de diversos geranis exòtics del gènere Pelargonium, emprat en perfumeria.
1 6 [AGA] [LC] [QU] oli de llinosa Oli assecant, obtingut de la llavor del lli, ric en glicèrids dels àcids linolènic i linoleic, emprat en la preparació de pintures, vernissos, màstics i materials anàlegs.
2 1 m. [AGA] [HO] [LC] Líquid untuós de color verd groguenc que s'extreu de l'oliva. Amanir l'escarola amb oli i sal. Pa sucat amb oli. Oli escaldat.
2 2 [AGA] [LC] oli de basses Oli extret de les morques.
2 3 [AGA] [HO] [LC] oli de primeres Oli de primera pressió.
2 4 [AGA] [HO] [LC] oli de segones Oli de segona pressió.
2 5 [AGA] [HO] [LC] oli verge Oli d'oliva extret per procediments mecànics en fred, sense cap més manipulació que la clarificació mecànica.
2 6 [LC] [RE] sants olis Conjunt dels olis consagrats usats per l'Església en els sagraments i altres cerimònies.
3 1 m. [IMI] [LC] Substància untuosa, combustible, líquida o fàcilment liquidable, generalment més lleugera que l'aigua, en què és insoluble. Un llum d'oli. Oli acimat. Olis minerals. Olis fixos, volàtils o essencials. Olis d'absorció. Oli lubrificant.
3 2 [IQ] [QU] oli d'antracè Fracció de la destil·lació del quitrà d'hulla emprada per a extreure'n hidrocarburs aromàtics i per a protegir la fusta.
3 3 [QU] oli de mirbà Nitrobenzè.
3 4 [LC] [QU] oli de parafina Parafina líquida.
3 5 [QU] oli de vidriol Àcid sulfúric.
3 6 [LC] ésser oli en un llum Una cosa ésser eficaç d'una manera ràpida i oportuna.
3 7 [LC] qui oli mesura, els dits se n'unta Expressió que al·ludeix a qui pren part en un negoci brut.
4 m. pl. [IT] Cotó encara no filat, que es taca d'oli durant les operacions de filatura i que és emprat, barrejat amb altres rebutjos de cotó, per a la trama dels moletons.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions