Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

còlic -a

1 adj. [MD] Relatiu o pertanyent al còlon. Artèries còliques.
2 1 m. [LC] [MD] Dolor agut, exacerbant, a l'abdomen, degut a l'obstrucció o la distensió d'alguna víscera. Còlic nefrític, hepàtic.
2 2 [VE] còlic d'arena Malaltia intestinal que pateix el bestiar causada per la ingestió d'arena o de terra.
2 3 [MD] còlic miserere Còlic degut a una obstrucció intestinal, acompanyat de dolors intolerables.
2 4 m. [LC] [MD] Diarrea.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions