Resultats de la cerca bàsica: 9

Diccionaris terminològics  | Dret
1. assemblea general
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Òrgan d'una associació integrat per tots els associats, que en constitueix el màxim òrgan deliberant i que té com a competències modificar-ne els estatuts, escollir-ne els òrgans de govern, aprovar-ne el pressupost i liquidar-lo, i prendre l'acord de dissolució. [...]
2. cambra
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Assemblea legislativa. [...]
3. quòrum
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Nombre mínim de membres presents en una assemblea, un consell, una junta perquè els acords que s'hi prenen siguin vàlids. [...]
4. diputat | diputada
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Persona que, per elecció, esdevé membre d'una assemblea legislativa en qualitat de representant. [...]
5. diari de sessions
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Publicació oficial periòdica d'una assemblea legislativa que reprodueix fidelment totes les intervencions i totes les votacions que tenen lloc en les sessions públiques, i també les incidències que s'hi esdevenen. [...]
6. llei de bases
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Llei aprovada per les Corts Generals o per l'assemblea legislativa d'una comunitat autònoma que estableix l'objecte i l'abast d'una delegació legislativa i els principis i criteris que han de regir-ne l'exercici quan té l'objectiu d'elaborar textos articulats. [...]
7. règim de consell obert
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Règim de govern i administració municipals que recau en una assemblea veïnal de la qual formen part tots els electors i un alcalde, escollit pel sistema majoritari, que s'aplica als municipis de menys de cent habitants o als que tradicionalment s'han regit per aquest sistema. [...]
8. sanció disciplinària
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Sanció administrativa imposada a un treballador públic com a conseqüència de ser autor o responsable d'una falta disciplinària prevista en una llei de les Corts Generals, en una llei de l'assemblea legislativa de la comunitat autònoma corresponent o en un conveni col·lectiu, en el cas del personal [...]
9. convenció
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret