Resultats de la cerca frase exacta: 6

Diccionari castellà-català
1. reino (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [de un rey] regne, reialme. 2 fig [ámbito] àmbit, camp. El reino de la física, l'àmbit de la física. 3 regne. El reino animal, vegetal, mineral, el regne animal, vegetal, mineral. 4 el reino de Dios crist el regne de Déu. 5 el reino de los cielos crist el regne del cel.  [...]
2. combés (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 p fr [espacio limitado] àmbit. 2 mar combés.  [...]
3. ámbito (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [recinto] àmbit. 2 fig [ambiente] ambient, medi. 3 fig marc. Moverse en el ámbito de la legalidad, moure's en el marc de la legalitat.  [...]
4. nivel (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [altura] nivell. 2 fig escala f, àmbit. A nivel nacional, ministerial, a escala nacional, ministerial. 3 al más alto nivel fig al nivell més alt, d'alt nivell. Conferencia al más alto nivel, conferència al nivell més alt. 4 al nivel de al nivell de. 5 al nivel del mar al nivell del mar [...]
5. esfera (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
6. mundo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 món. El mundo es un pañuelo, el món és un mocador. El origen del mundo, l'origen del món. 2 fig món, àmbit. El mundo de los animales, el món de les bèsties. Se han hecho un mundo aparte, s'han fet un món a part. 3 fig [experiencia] món. 4 fig món, abisme. Hay todo un mundo que los separa [...]