Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

culebra

f
1 zool [serpiente] serp.
2 zool [no venenosa] colobra.
3 [del alambique] serpent m.
4 fig, fam i p fr [alboroto] desori m, torb m.
5 [en mayscula] astr Serpentari m.
6 culebra de cascabel p fr zool [crtalo] crtal, serp de cascavell.
7 hacer culebra [culebrear] serpentejar, serpejar.
8 saber ms que las culebras fig, fam i p fr [ser sagaz] tenir molta lletra menuda.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions