Resultats de la cerca frase exacta: 29

Diccionari castellà-català
1. adelante (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adv 1 endavant, avant. Ir adelante, anar endavant. 2 en adelante d'ara endavant, des d'ara, des d'avui. 3 más adelante més endavant. 4 para adelante cap endavant. ¡Échate para adelante!, tira't cap endavant!5 para más adelante per a més endavant, per a més enllà, per a més tard. interj 6 [voz para [...]
2. sucesivo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-va adj 1 successiu -iva. 2 en lo sucesivo [en adelante] d'ara endavant, d'avui endavant, en endavant. 3 en lo sucesivo [desde entonces] a partir d'aleshores, d'aleshores ençà, des d'aleshores.  [...]
3. de antemano (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
loc adv 1 per endavant, anticipadament. Conocía la respuesta de antemano, coneixia la resposta per endavant. 2 econ a la bestreta, per endavant. Pagar de antemano, pagar a la bestreta.  [...]
4. anticipado (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-da adj 1 anticipat -ada. Pago anticipado, pagament anticipat. Gracias anticipadas, gràcies anticipades. 2 por anticipado per endavant, anticipadament. 3 por anticipado econ per endavant, a la bestreta. Pagar por anticipado, pagar a la bestreta. f 4 p fr atac m a traïció.  [...]
5. ellos (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
ellas pron perspl 1 ells, elles. 2 ¡a ellos! (o ¡a por ellos!) [para atacar] endavant!, som-hi! [...]
6. empujón (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 empenta f. 2 fig empenta f. 3 a empujones a empentes. 4 a empujones [con dificultades] a empentes i rodolons. 5 dar empujones donar empentes, empentar. 6 dar un empujón fam donar una empenta, tirar endavant, fer anar endavant, fer un gran pas en. 7 tratar a empujones tractar a empentes.  [...]
7. hoy (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adv 1 avui. Hoy es domingo, avui és diumenge. 2 [actualmente] avui. 3 de hoy a mañana d'avui a demà. 4 de hoy en adelante d'avui endavant, des d'ara, d'ara endavant, en endavant. 5 hoy día (u hoy en día) avui dia (o avui en dia). 6 hoy por hoy ara com (o per) ara. 7 hoy por ti, mañana por mí [...]
8. preconcebir (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
9. Roma (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
n pr f 1 geog Roma. 2 a Roma por todo fig i fam endavant les atxes!, pit i fora! [...]
10. tremendo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-da adj 1 tremend -a. 2 fig i fam tremend -a. Tremendo error, tremend error. 3 echar por la tremenda fam tirar endavant caigui qui caigui (o peti qui peti, o passi el que passi).  [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>