Resultats de la cerca bàsica: 5

Fitxes de l'Optimot  | Lèxic
1. educant o educand?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes educant i educand tenen significats diferents. El mot educant és el gerundi del verb educar. Per exemple: Estàs educant el teu fill. En canvi, un educand és la persona que rep l'educació. Per exemple: Tu ets l'educand de la teva institutriu.  [...]
2. multiplicant o multiplicand?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes multiplicant i multiplicand tenen significats diferents. El mot multiplicant és el gerundi del verb multiplicar. Per exemple: Multiplicant aquest número per aquesta xifra, obtindràs el resultat. En canvi, el mot multiplicand és el nombre que s'ha de multiplicar per un altre. Per [...]
3. examinant o examinand?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes examinant i examinand tenen significats diferents. El mot examinant és el gerundi del verb examinar. Per exemple: Aquests darrers mesos m'he estat examinant de tots els cursos de solfeig per treure'm el títol. En canvi, un examinand és la persona que fa un examen. Per exemple: Uns [...]
4. sumant o sumand?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes sumant i sumand tenen significats diferents. El mot sumant és el gerundi del verb sumar. Per exemple: Sumant les despeses d'allotjament he vist que ens sortiria massa car. En canvi, el mot sumand fa referència als nombres que s'han de sumar a l'hora de fer una suma. Per exemple: Avui [...]
5. inclòs o inclús? / incloent o incloent-hi?
Font Fitxes de l'Optimot
no inclòs quan plou). Sovint es fa servir el gerundi del verb incloure amb el significat de 'comprendre', 'fer que una cosa en contingui una altra'. Amb aquest valor, regeix un complement preposicional (incloure una cosa en una altra), que queda representat amb el pronom hi. Per exemple: A l [...]