Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

tisora

f. [LC] Peça que, formant parell amb una altra, compon unes tisores.
[LC] de tisora loc. adj. Que té un dispositiu que consisteix en dues peces entrecreuades i amb un eix comú com les dues peces d'unes tisores. Llit, tamboret, de tisora.
[LC] fer la tisora Algú, agafar amb les dues cames el cos, el coll, etc., de qui lluita amb ell.
f. pl. [LC] [IMI] [ECO] [ED] [AGA] Instrument que consisteix en dues làmines tallants amb mànecs, entrecreuades i unides en el punt d'entrecreuament per un piu, al voltant del qual poden girar. Tisores de tallar pells. Tisores d'ungles. Tisores de podar.
[IT] tisores d'abaixar Eina emprada antigament per a abaixar els draps, consistent en unes tisores grosses amb molla i sense punta.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions