Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

consabido -da

adj
1 conegut -uda, sabut -uda. La consabida respuesta, la resposta coneguda.
2 [repetido] tpic -a. Nos gast la consabida broma de apagarnos la luz, ens va fer la tpica broma d'apagar-nos el llum.
3 [acostumbrado] habitual. Estaba fumando el consabido cigarro, estava fumant l'habitual cigar.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions