Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 4

Fitxes de l'Optimot  | Morfologia
1. Mots acabats en '-enni': 'bienni', 'trienni', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
A partir del sufix -enni, que vol dir 'any', es poden formar mots que designen períodes de temps, com ara bienni ('dos anys'), trienni ('tres anys'), decenni ('deu anys'), quarantenni ('quaranta anys'), cinquantenni ('cinquanta anys'), centenni ('cent anys'), mil·lenni ('mil anys'), etc. Cal [...]
2. Els prefixos hiper-, mega-, super-, ultra- davant de locucions
Font Fitxes de l'Optimot
hotel. Avui hem quedat mega d'hora. Han acabat la feina ultra de pressa per entregar-la a temps.  [...]
3. Concordança de 'bastant' / 'Hi ha bastant roba' o 'Hi ha bastanta roba'?
Font Fitxes de l'Optimot
El quantificador bastant presenta flexió tant pel que fa al gènere com pel que fa al nombre: bastant, bastanta, bastants, bastantes. Per exemple: Fa bastant de temps que viuen a Cadaqués. Hi ha bastanta roba per plegar. Bastants amics seus vindran a la festa. En aquesta sala hi caben bastantes [...]
4. Verbs que es conjuguen com 'beure': 'bec', 'begui', etc. / Verbs amb formes velaritzades
Font Fitxes de l'Optimot