Resultats de la cerca bàsica: 34

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
1. donar per + participi: donar per suposat, donar per fet, donar per sabut
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció donar per + participi és habitual en català. Per exemple: donar per sabut, donar per demostrat, etc. Algunes expressions que es construeixen com les anteriors no queden recollides per la normativa, però són adequades. Per exemple: donar per acabat, donar per tancat. L'expressió [...]
2. Com es diu 'por lo cual' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català es poden fer servir les expressions per la qual cosa, per això, entre altres, quan es vol donar una raó per justificar una cosa. Per exemple: No em vaig entrenar prou, per la qual cosa no vaig guanyar la cursa.  [...]
3. Imperatius amb forma molt reduïda: do'm, de'm
Font Fitxes de l'Optimot
En llenguatge col·loquial el verb donar seguit d'un o més pronoms febles sovint es redueix a do, per exemple: do'm, de'm. Aquestes formes, per tant, es poden trobar en textos de registres informals. Ara bé, en registres més formals s'usa la forma més general dona'm.  [...]
4. a granel
Font Fitxes de l'Optimot
fer servir, segons el context, expressions com ara: a cents, a milers, a dojo, a doll, per donar i per vendre, a cabassos, un munt, a carretades, a balquena, a gavadals, a manta... Així, per exemple, es pot dir: venen discos a dojo o venen discos a manta; té llibres per donar i per vendre o té un munt [...]
5. 'doncs' o 'perquè'?
Font Fitxes de l'Optimot
, atès que han de donar exemple (i no doncs han de donar exemple).  [...]
6. sanar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb sanar és intransitiu amb el sentit de 'recobrar la salut perduda'. Per exemple: En Joan ha sanat. També s'accepta l'ús transitiu del verb sanar amb el sentit de 'donar la salut', 'guarir', encara que aquest ús no surt recollit en el diccionari normatiu. Per exemple: El terapeuta ha sanat [...]
7. autoritzar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
8. 'al meu torn', 'al teu torn', 'al seu torn', etc. / Com es diu 'a su vez' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
La locució adverbial al meu torn (o al teu torn, al seu torn, etc.) significa 'per la meva part, per la teva part, etc.'. Per exemple: Ell m'ho va donar a mi i jo, al meu torn, a ma germana.  La crisi ens interpel·la i, al seu torn, ens convida a actuar. A l'hora de fer servir aquesta locució [...]
9. 'bo i pujant amb l'ascensor' o 'pujant amb l'ascensor'? / 'bo i' + gerundi / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció bo i + gerundi es fa servir per donar més rellevància al valor de simultaneïtat que expressa el gerundi respecte del verb principal. Per exemple: Bo i esperant que pugueu assistir a l'acte, rebeu una salutació cordial. N'hem parlat bo i pujant amb l'ascensor. Una altra manera [...]
10. delegar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
per fer l'estudi. L'equip pedagògic delega el cap d'estudis perquè el representi a la reunió. Amb el significat de 'donar poder, facultat, per fer alguna cosa', es delega alguna cosa a algú. Per exemple: El director va delegar les seves competències abans de començar el viatge. Han delegat la [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>