Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7412/2Darrera versió: 09.10.2017

Títol

Com es diu 'a su vez' en català? 

'al meu torn', 'al teu torn', 'al seu torn', etc. 

Resposta

La locució adverbial al meu torn (o al teu torn, al seu torn, etc.) significa 'per la meva part, per la teva part, etc.'. Per exemple:

Ell m'ho va donar a mi i jo, al meu torn, a ma germana. 
La crisi ens interpel·la i, al seu torn, ens convida a actuar.

A l'hora de fer servir aquesta locució, cal tenir en compte que la forma del possessiu variarà segons el context. Per exemple:

El document t'arribarà directament de la direcció i tu, al teu torn, l'enviaràs als treballadors (i no i tu, al seu torn, l'enviaràs als treballadors).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions