Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

apotema

f. [MT] Segment de la perpendicular traçada des del centre d'un polígon regular a un qualsevol dels seus costats.
f. [MT] Longitud d'aquest segment.
f. [MT] Altura de cadascuna de les cares laterals d'una piràmide regular.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions