Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ambigu

equívoc. La seva resposta és equívoca.
amfibològic, que té diferents sentits. Una frase amfibològica.
promiscu, que es pot usar indistintament en un sentit o en un altre.
sibil·lí o sibil·lític, misteriós, enigmàtic.
de doble sentit
evasiu, dit d'una resposta que no diu ni sí ni no.

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions