Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

manipular

v. tr. [LC] Operar amb les mans.
v. tr. [LC] [IMI] [IQ] Manejar (un aparell científic, un mecanisme telegràfic).
v. tr. [LC] [IMI] [IQ] Manejar (substàncies químiques, farmacèutiques), triant-les, mesclant-les.
tr. [ECT] En econ., transformar (un producte) en el procés de producció.
tr. [LC] [ECT] Alterar (alguna cosa) d'una manera fraudulenta i subreptícia. Manipular una informació. Manipular una votació.
tr. [LC] [SO] [PS] Influir arterosament (sobre una persona o una col·lectivitat) per tal que actuïn d'acord amb interessos que els són aliens.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions