Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6983/1Darrera versió: 12.07.2012

Títol

És correcte endegar un negoci? 

Resposta

endegar un negoci 

El verb endegar és correcte amb el sentit de començar, emprendre, engegar, iniciar, etc. Per exemple:

En Pau va endegar un negoci de tancaments metàl·lics.

L'Ajuntament de la ciutat ha endegat una iniciativa per afavorir la integració laboral de les persones amb diversitat funcional.

L'empresa endegarà un nou pla de viabilitat econòmica.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions