Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 388

211. 'Anar a' (o 'per') + infinitiu / Perífrasis d'imminència / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Amb valor d'imminència també es fa servir la construcció anar per + infinitiu, tot i que és menys habitual. A més, es pot fer servir amb temps perfectius (acció començada i acabada). Per exemple: Cada cop que va per parlar amb el seu marit, li surt amb un ciri trencat. El verb anar seguit [...]
212. primer d'octubre de 2017, u d'octubre de 2017 o 1 d'octubre de 2017?
Font Fitxes de l'Optimot
convocat un referèndum per a l'1 d'octubre. L'1 de novembre és Tots Sants. Convé notar que els dies en les datacions s'escriuen habitualment amb xifres i que, per tant, caldrà apostrofar l'article el davant de la xifra 1. Per exemple: Ho teníem tot preparat per a l'1 d'octubre. L'1 de juny és un dia que [...]
213. El complement directe
Font Fitxes de l'Optimot
les persones vistes, el representa la persona, l'animal o l'objecte recordat, que vindria és la cosa que s'ha dit i arribar més tard és la cosa que s'ha decidit. Habitualment el complement directe no porta preposició, tot i que hi ha algunes excepcions en què s'usa la preposició a. El complement [...]
214. 'On dormir?', 'Què fer demà?' / Nova gramàtica / 'llocs on viure' o 'llocs per viure'?
Font Fitxes de l'Optimot
, Ha caigut perquè en aquesta habitació no hi ha on agafar-se?), tot i que, com en el cas anterior, en un registre formal són preferibles altres solucions.  [...]
215. No en tindrem més de pomes o No en tindrem més, de pomes? / Ús de la coma en complements desplaçats
Font Fitxes de l'Optimot
reprèn amb un pronom feble quan la pronominalització és possible. Per exemple: No hi vull anar, a treballar. No en tindrem més, de pomes. Si l'element conegut es desplaça a l'esquerra, l'ús de la coma és opcional, tot i que se sol evitar si aquest element és poc complex. Com en el cas anterior, també [...]
216. Formació d'adjectius que indiquen relació amb algun personatge conegut / rodoredià, rodorediana; mozartià, mozartiana; espriuà, espriuana
Font Fitxes de l'Optimot
'; giottesc, giottesca (de Giotto) -ic, -ica: platònic, platònica (de Plató); napoleònic, napoleònica (de Napoleó) Tot i que aquest tipus d'adjectius són formables, en obres d'àmbit especialitzat es pot evitar aquesta formació i recórrer a l'ús d'un sintagma. Per exemple: àlgebra de Boole [...]
217. Ordre dels elements en la frase / Complements desplaçats i represa pronominal / Els papers ja he dut al despatx o Els papers ja els he dut al despatx?
Font Fitxes de l'Optimot
tenir en compte que quan la dislocació és cap a la dreta, sempre es marca gràficament amb una coma; en canvi, quan és a l'esquerra l'ús de la coma és opcional, tot i que se sol evitar si aquest element desplaçat és poc complex. Per exemple: No te n'explicaré cap més, d'acudit. De melons madurs ja no [...]
218. Plural de cognoms, dinasties i llinatges / Plural de noms de persona / 'els Àustries' o 'els Àustria'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
 Pau Casals. Generalment, quan es fa referència a dos o més membres d'una mateixa família o nissaga, els cognoms es mantenen invariables, tot i que també es poden pluralitzar. Per exemple:  Avui vindran a sopar al restaurant els Bofarull i els Montcada (o els Bofarulls i els Montcades). Vol estudiar la [...]
219. Usos del condicional / Probabilitat referida al futur: condicional irreal
Font Fitxes de l'Optimot
metge). Ahir devien arribar cap a les sis (i no Ahir arribarien cap a les sis). La correlació entre el condicional i l'imperfet d'indicatiu (si venies...) també és possible. Es troba de vegades en registres formals, tot i que també s'utilitza col·loquialment amb un sentit expressiu. Per exemple: Si el [...]
220. Usos de 'per' davant de nom / 'Se'ls veu molt interessats per a la casa' o 'Se'ls veu molt interessats per la casa'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
exemple: L'entrenador ha canviat un defensa per un davanter. Fes-ho tu per mi. 2.7. Causa o motiu. Per exemple: Ho fa per interès. Per la teva ambició ho hem perdut tot. 2.8. Agent, especialment en les oracions passives. Per exemple: La directora ha estat rebuda pel president. La costa va ser arrasada [...]
Pàgines  22 / 39 
<< Anterior  Pàgina  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  Següent >>