Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4205/3Darrera versió: 20.09.2022

Títol

lleva, barralleva i falleba (tancaments) 

Resposta

El mot que cal utilitzar per designar la barreta de ferro amb un piu o una maneta que serveix per tancar portes, finestres, etc., que es mou dins unes anelles fixades a les fulles o al marc, és lleva. Altres mots per designar aquest sistema de tancament són passador o pestell.

També es fa servir la forma lleva per referir-se a una barra que serveix d'alçaprem.

Un sistema de tancament molt proper a la lleva és la barralleva, anomenada també falleba (o falleva). Es tracta d'una barra de ferro situada verticalment en la cara interior d'una porta, balcó o finestra i que es pot fer girar amb una maneta de manera que els seus extrems en forma de colze s'introdueixin en unes anelles fixades als bastiments.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Construcció
Abreviacions