Resultats de la cerca frase exacta: 1

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, vinguérem; comprenga, entenga, tinga, vinga). També s'escriuen amb c, a pesar de tenir formes flexives o derivats amb g/gu, els mots plans acabats en -ec: ànec (cf. ànega, aneguet), càrrec (cf. carregar), espàrrec (cf. esparregu era), feréstec (cf. feréstega), mànec (cf. mànega), préssec (cf. presseguer ), [...]