Resultats de la cerca frase exacta: 6

Fitxes de l'Optimot
1. Com es diu agujetas en català? / Es pot dir agulletes en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències de la salut
acceptables per fer referència a aquest concepte. Així doncs, en comptes de dir: Després de fer dansa tenia agulletes per tot el cos El metge li va dir que el mal d'ossos que notava eren tiretes es pot dir, per exemple: Després de fer dansa sentia punxades per tot el cos Després de fer dansa estava ben [...]
2. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i 'ç'
Font Fitxes de l'Optimot
vocal i consonant o entre consonant i vocal es pot trobar: s: dansa, entotsolat, festa, gespa, molsa, tsar, etc. ss en mots començats per sots- i trans-: sotssecretari, transsiberià, etc. c davant de e, i: enciam, sincer; Marcel, Mercè, etc. ç davant de a, o, u: cançó, força, forçut, llençol [...]
3. Traducció de noms de grups artístics
Font Fitxes de l'Optimot
Com a norma general, el nom propi d'un grup artístic (teatral, musical, de dansa, etc.) no es tradueix. Per exemple: Cirque du Soleil Corau Margalida Los Rebeldes Queen The Rolling Stones No obstant això, els noms d'orquestres, formacions de cambra i companyies de dansa amb una denominació [...]
4. Ús i lectura de les xifres romanes
Font Fitxes de l'Optimot
dels nombres aràbics: ? Els noms de congressos, festivals, fires, simposis, competicions esportives i, en general, esdeveniments que es repeteixen periòdicament: el III Festival de Dansa o el 3r Festival de Dansa. ? Els volums, fascicles, capítols o parts internes d'una obra: el volum IX o el volum [...]
5. Felicitacions: Nadal, Cap d'Any, aniversaris i dates assenyalades
Font Fitxes de l'Optimot
la Dansa!  [...]
6. Preposicions 'a', 'de' i 'per' davant de nom propi amb l'article 'el' / 'del Bierzo' o 'd'El Bierzo'?
Font Fitxes de l'Optimot